بازگشت به پروژه

گالری تصاویر ملک

نمای داخلی اتاق نشیمن دهکده ویلایی روشن

نمای داخلی اتاق نشیمن دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

نمای داخلی اتاق غذاخوری دهکده ویلایی روشن

نمای داخلی اتاق غذاخوری دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

تصویر آقای هادی تهرانی معمار و طراح سرشناس ایرانی - آلمانی پروژه دهکده ویلایی روشن

تصویر آقای هادی تهرانی معمار و طراح سرشناس ایرانی - آلمانی پروژه دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

کانیون، روددره ایی زیبا در میانه دهکده ویلایی روشن

کانیون، روددره ایی زیبا در میانه دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

مسیر ویژه پیاده روی و دوچرخه سواری اطراف کانیون دهکده ویلایی روشن

مسیر ویژه پیاده روی و دوچرخه سواری اطراف کانیون دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

ویلای تیپ A دهکده ویلایی روشن

ویلای تیپ A دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

ویلای تیپ B دهکده ویلایی روشن

ویلای تیپ B دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

 ویلای تیپ C دهکده ویلایی روشن

ویلای تیپ C دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

نمای بیرونی ویلا تیپ D دهکده ویلایی روشن

نمای بیرونی ویلا تیپ D دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از اتاق غذاخوری دهکده ویلایی روشن

نمایی دیگر از اتاق غذاخوری دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

فضای سبز اطراف کانیون دهکده ویلایی روشن

فضای سبز اطراف کانیون دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

نمای کلی از مسیر پیاده روی دهکده ویلایی روشن

نمای کلی از مسیر پیاده روی دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

نمای کلی از داخل دهکده ویلایی روشن

نمای کلی از داخل دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

فضای سبز و مسیر ویژه پیاده روی دهکده ویلایی روشن

فضای سبز و مسیر ویژه پیاده روی دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

نمای خارجی ویلا - دهکده ویلایی روشن

نمای خارجی ویلا - دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی از تراس ویلا - دهکده ویلایی روشن

نمایی از تراس ویلا - دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از ویلای تیپ C دهکده ویلایی روشن

نمایی دیگر از ویلای تیپ C دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از ویلای تیپ D دهکده ویلایی روشن

نمایی دیگر از ویلای تیپ D دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از ویلای تیپ A دهکده ویلایی روشن

نمایی دیگر از ویلای تیپ A دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

باشگاه تندرستی دهکده ویلایی روشن

باشگاه تندرستی دهکده ویلایی روشن

(بزرگنمایی تصویر)

پروژه ها

دهکده ویلایی روشن
برای دریافت اخبار و پیشنهادات منحصر به فرد در مورد آخرین پروژه ها ثبت نام کنید
 
 

سرمایه گذاری ساختمانی سیمرغ

شرکت سرمایه گذاري ساختمانی سیمرغ، یک شرکت پیشرو در ساخت منازل با کیفیت و با قیمت مناسب می باشد. ما اعتقاد داریم آنچه که می سازیم، یک سبک زندگی ایجاد می کند—در نتیجه هدف ما این است که در تمام پروژها، ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و انسانی را مد نظر قرار دهیم.